Logica: bacheloreindwerkstuk

ISIS-code:  WB7922
Ingangseis:  Logische analyse afgerond
OWI-code:  OWBA
LSG-naam:  Logica en cognitiewetenschap
Onderdeel van:  bachelor Wijsbegeerte (Bachelor)
ECTS:  10
Taal:  Nederlands
Semester/blok:  Semester 2; Donderdags  9-11, Oudemanhuispoort C 123
Docent:  K.R. Blutner  blutner@hum.uva.nl

Leerdoel

Deze cursus beoogt de student te laten kennismaken met de werkwijze van een onderzoeker op het gebied van de filosofische logica.

Inhoud

Onderwerp uit de filosofische logica, gekozen in overleg met deelnemers.      

De cursus begint met een aantal hoorcolleges waarin een overzicht van de problematiek wordt gegeven. Van de student wordt verwacht dat deze zich vervolgens toelegt op een meer specifiek deelprobleem en daar met een of twee anderen aan werkt, daarbij door de docent in een tutorial begeleid.

Onderwijsvorm

hoorcollege/tutorial

College-uren

 2 uur per week

Studie-materiaal

Bij de start van de cursus worden enkele relevante artikelen uitgereikt. De student wordt geacht zelf ook relevante literatuur op te sporen.

Toetsvorm

De cursus wordt besloten met een workshop waarin de verschillende groepen hun werk aan elkaar presenteren


1 Cursorisch Gedeelte

l e bijeenkomst: Inleiding

2e bijeenkomst: Filosofische aspecten

Lees ter voorbereiding:

Frank Veltman, 'Logica in historisch perspektief:  Generische termen en essentialisme' (1.2.2) 

John Locke, 'An Essay Concerning Human Understanding' 
              Book III - Chapter III: Of General Terms

Verdieping:

Wolfgang Stegmüller, 'Geschichtliches zum Universalienstreit'

3e bijeenkomst: Linguistische aspecten

Lees ter voorbereiding:

Ariel Cohen, 2002, 'Genericity', Linguistische Berichte, 10.

Verdieping:

Greg Carlson, 1982, ‘Generic terms and generic sentences’, Journal of Philosophical Logic 11, 145-181.

4e bijeenkomst: Logische aspecten 1

Lees ter voorbereiding:

Reinhard Blutner, 1988, 'Defaults and the meaning of generic sentences'. In M. Krifka (Ed.) Genericity in natural language. SNS-Bericht 88-42, 3-40.  Also published in: Studia Grammatica XXXIII, 205-225, 1991. (Possibly you have to copy  the WP FONTS (zipped) to your directory WINDOWS\FONTS.)

5e bijeenkomst: Logische aspecten 2

Lees ter voorbereiding:

Frank Veltman, ‘Een zogenaamde denkfout’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 90, 11-26.

Verdieping:

Frank Veltman, ‘Defaults in Update Semantics’, Journal of Philosophical Logic 25, 221-261.

6e bijeenkomst: Cognitieve aspecten

Lees ter voorbereiding:

Rosch, Eleanor (1978). Principles of Categorization.  In Rosch and Lloyd (Eds), Cognition and Categorization. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 27-48.  Samenvatting
Reprinted in: Concepts. Core Readings, ed. Eric Margolis and Stephen Laurence. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press. Chapter 8, 189-206. 

Verdieping:

Daniel N. Osherson & Edward E. Smith, 1981, 'On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts'. Cognition 9 (1), 35-58. 

Hans Kamp en Barbara Partee,1995, ‘Prototype Theory and Compositionality’ [3.7 MB!!] , Cognition 57, 129-191.

7e bijeenkomst: Methodologische aspecten

Lees ter voorbereiding:

Gerhard Schurz, 1999, ‘Normic Laws as System Laws: Foundations of Non-monotonic Reasoning’. In: H. Rott et al. (eds.), DGNMR’99: Proceedings of the Fourth Dutch-German Workshop on Nonmonotonic Reasoniag Techniques and Their Applications, ILLC Publications, University of Amsterdam, Amsterdam.

Verdieping:

Gerhard Schurz, 2001, 'What is normal? An Evolution-Theoretic Foundation of Normic Laws and their Relation to Statistical Normality'.


2 Onderzoeksprojecten

Duur: plusminus 7 weken. Begeleiding in tutorial.


3 Workshop

Ter afronding van de cursus presenteren de deelnemers hun onderzoeksresultaten aan elkaar.